Intrebari frecvente

Angajat arata cu degetul
 • Cine realizeaza analiza de risc la securitatea fizica?

  Analiza de risc la securitatea fizica se intocmeste  de catre experti evaluatori avizati I.G.P.R. inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica ( R.N.E.R.S.F. ) .

 • Care este tariful pentru intocmirea unei analize de risc la securitatea fizica?

  Tariful unei evaluari de risc la securitatea fizica este stabilit doar prin negocierea directa Intre prestator si beneficiar si difera de la un obiectiv la altul, In functie de urmatoarele elemente:

  • obiectul de activitate al societatii;
  • suprafata totala si suprafata construita;

  – numarul de angajati;
  – valoarea aproximativa a bunurilor de protejat;
  – zona de dispunere a obiectivului;
  – masurile de securitate implementate;
  – numarul punctelor de lucru/obiectivelor.

 • Care sunt documentele necesare intocmirii analizei de risc la securitatea fizica?

  In momentul solicitarii unei oferte pentru realizarea analizei de risc se cer informatii referitoare la tipul firmei sau al unitatii.

  De exemplu, pot fi cerute informatii diferite in functie de tipul unitatii: pentru unitatile de interes public, unitatile de creditare (bancara sau non-bancara), ATM-uri, centre de procesare, case de schimb valutar, case de amanet, magazine de bijuterii, magazine de arme si munitii, unitati postale, statii tip PECO, spatii comerciale mai mici de 500 mp, respectiv mai mari de 500 mp, sali de jocuri si casierii furnizori utilitati.

  De asemenea, un element important il reprezinta si numarul de unitati pentru care este solicitata evaluarea, precum si suprafata sediului si caracteristicile acestuia (sediu nou, sediu existent care are masuri de securitate implementate sau sediu existent care nu are masuri de securitate implementate).

  Pentru analiza de risc la securitatea fizica sunt necesare mai multe documente (dar nu numai):

  • certificat de inregistrare al societatii;
  • certificat constatator;
  • acte care sa ateste dreptul de folosinta a obiectivului (imobilului);
  • extras de carte funciara (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevatie imobil;
  • schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie etc.;
  • autorizatii legale;
  • instructiuni si proceduri PSI si SU;
  • contractul de prestari servicii Incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
  • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (daca este cazul);
  • contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
  • instructiuni si proceduri de mediu;
  • instructiuni/proceduri de acces;
  • planuri, instuctiuni si proceduri securitate;
  • existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager de securitatea informatiei;
  • licente pentru societatea de paza;
  • contract de monitorizare si interventie;
  • contract de paza;
  • plan paza;
  • contract de monitorizare video;
  • aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA);
  • licenta societate instalare sisteme tehnice;
  • proiect tehnic (antiefractie/sistem video etc.);
  • planuri de pregatire/training pe domenii (dovada executarii pregatirii/trainingului);
  • registru de riscuri;
  • plan de management al riscului.
 • Cand se intocmeste analiza de risc la securitatea fizica?

    Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una din urmatoarele situatii :

  - cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
  - in cel mult 60 zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
  - in cel mult 30 zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii;

NU AI GASIT RASPUNS ? iNTREBA-NE